Các dự án và công việc Freelance mới nhất.

Tên dự án Số báo giá Thời gian báo giá
Mod game online 0
Ngày cuối cùng
Lập trình viên Back-end Senior dự án phần mềm thống kê 0
Đã 1 ngày
Kết thúc: 15/09/2016
Design + Content Profile Company 0
Đã 1 ngày
Kết thúc: 05/09/2016
Nhận Thiết Kế Quảng Cáo Poster , Name card , Logo, Giao diện Website... 1
Đã 1 ngày
Kết thúc: 25/09/2016
Nhận Thiết Kế Quảng Cáo Poster , Bộ nhận diện , Name card , Logo ... 1
Đã 2 ngày
Kết thúc: 24/09/2016
Cần tuyển developer làm thêm về BoardGame 0
Đã 3 ngày
Kết thúc: 23/09/2016
Kế toán thuế, kế toán nội bộ, BHXH 0
Đã 3 ngày
Kết thúc: 23/09/2016
Tuyển copywriter biên soạn kế hoạch kinh doanh 0
Đã 3 ngày
Kết thúc: 13/09/2016
Tuyển coder viết phần mềm erp 0
Đã 3 ngày
Kết thúc: 13/09/2016
Cần signature key của instagram để signs http requests 0
Đã 4 ngày
Kết thúc: 30/08/2016
Custom Page Layout Magento có sẵn theo thiết kế 1
Đã 4 ngày
Kết thúc: 22/09/2016
Marketing online cho ngành hàng deal và gia dụng 0
Hết hạn
kết thúc: 25/08/2016
Market research and translator 1
Hết hạn
kết thúc: 22/08/2016
Market research and translator 0
Hết hạn
kết thúc: 22/08/2016
Quản trị fanpage cho công ty 2
Hết hạn
kết thúc: 23/08/2016
Xem tất cả >>

Top thể loại - Các danh mục dự án Freelance